Sunum Seçim Ölçütleri


* IB Dünya Okulları (otorize okullar) ve IBEC yetkili üniversiteler 17. IB Günü için sunum başvurusunda bulunabilirler.

Sunumlar için seçim ölçütlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Sunum;
  • IB Günü'nün ana temasıyla ilgilidir.
  • bir sunumu garanti edecek yeterli içeriğe sahiptir; sunumla ilgili yeterli bilgi ve net bir yapı belirtilmiştir.
  • IB'deki gelişmeleri ve pedagojiyi yansıtacak şekilde günceldir.
  • katılan eğitimciler için uygulanabilir fikirleri içerir.

** IB Koordinatörleri ve Okul Müdürleri, yukarıdaki ölçütlere uygun kaliteli bir sunumun başvurusunun yapılmasından sorumlu olacaktır.