Başvuru Formu


Sunum başvuruları süreci 28 Aralık 2022 itibariyle tamamlanmıştır.


Okul :

Sunum Yapacak Kişi(ler) : (en fazla 2 kişi)

E- posta :

Cep Telefonu :

Okulun IB Koordinatörünün Adı :

IB Koordinatörünün E-posta Adresi :

Sunum Yapacak Kişinin/Kişilerin İlgili IB Programındaki Deneyimi :

İlgili Olduğu IB Programı :

Sunumun İlgili Olduğu IB Günü Alt Başlığı :
Dil :

Süre :

Sunum Şekli :

DP sunumları için ilgili ders alanı :

Sunumun Başlığı :

Sunum özeti : En fazla 150 sözcük

Sunum yapanlar hakkında kısa bilgi : En fazla 100 sözcük